+ 31 (0)6 51 307 497 | info@leo.nl 

CONTROLE & FYSIEKE BEHEERSING (CFB)®

CFB kent een tweetal doelen
1. Het verwerven van inzichten in eigen (fysieke) houding en gedrag m.b.t. (dreigende) agressief gewelddadige situaties = controle.
2. Fysiek zeker en professioneel individueel – en/of teamgericht leren handelen in agressief (dreigende) gewelddadige situaties = fysieke beheersing.

CFB bestaat uit een aantal onderdelen
1. Leren ervaren van eigen houding en eigen angst / onmacht in agressief gewelddadige situaties met cliënten en bezoekers in instelling of bedrijf.
2. Leren van persoonlijke veiligheidstechnieken om veilig weg te komen uit bedreigende situaties.
3. Leren van team - veiligheidstechnieken met het doel om efficiënt en professioneel fysiek samen te werken.
4. Vanuit fysieke samenwerking leren communiceren in bedreigende situaties met cliënten/bezoekers in instelling of bedrijf.


Een selectie uit onderstaande thema’s uit de trainingen met
communicatie/feedback voor preventie van agressie of
geweld


Historisch interview
Met onze historisch interview methode kunnen wij efficiënt en effectief deelnemers kennis laten maken met elkaar en de trainer. Belangrijker nog is het feit, dat op deze wijze elke training gestart kan worden vanuit de eigen praktijk situatie van deelnemers.

Professionele beroepshouding in de wettelijke context
Wettelijk kader (o.a. ARBO en Privacy wetgeving) m.b.t. omgaan met agressie van klanten. Professionele standaard en methodiek wordt aangereikt om klantvriendelijk, wederzijds veilig en zorgvuldig met agressieve klanten om te gaan binnen de gestelde grenzen vanuit wetgeving.

Agressiepreventie met de Radar methode
Radar methode: wat doe je op welk moment met welk resultaat? Met uitleg over belangrijke gedragssignalen die je kunt zien in gespannen situaties voordat er sprake is van agressief gedrag. Deelnemers maken kennis met vaardigheden om te leren hoe gespannen gedrag en risico’s vroegtijdig te signaleren in de eigen praktijksituatie.


Een selectie uit onderstaande situaties met Controle & Fysieke Beheersing
(CFB) fysieke technieken voor persoonlijke veiligheid


Beginselen fysieke persoonlijke veiligheid
- fysieke afstand en nabijheid
- visie Persoonlijke veiligheid
- wettelijke (beroeps) standaard bij agressie en geweld

Veilig loskomen uit ongewenst vastgrijpen
- hand(en) vastpakken
- pols(en) vastpakken
- beide armen vastpakken
- aan kleding trekken: onder, boven
- gebeten worden
- collega ‘redden’
- aan haren trekken: (van voren, achter, opzij)
- aan lange haren (paardenstaart) trekken

Veilig loskomen uit ongewenste omhelzingen
- van voren worden vastgepakt
- van achter worden vastgepakt

Veilig loskomen uit (leven) bedreigend fysiek geweld (oefenvloer benodigd)
- verwurging van voren, met gestrekte armen/gebogen armen
- verwurging van achter, met gestrekte armen/gebogen armen
- verwurging tegen de muur, idem
- verwurgingen op de grond
- aanvaller op slachtoffer, aanvaller naast slachtoffer
- van achter in ‘houdgreep’ worden genomen

Mobiel controle, overdracht politie, respectvol verwijderen van persoon
(oefenvloer benodigd)

- teamgerichte benadering
- begin controle zonder verzet
- begin controle met verzet
- mobiel controle twee/drie mensteam
* in combinatie met voorgaande technieken instructie

Teamgericht ingrijpen bij vrijheidsbeperking met name in zorginstellingen:

Teamgerichte (tijdelijke) fysieke controle over gewelddadige persoon uitoefenen met drie-mensteam
Teamgericht onder (tijdelijke) fysieke controle een (dreigend) gewelddadige persoon naar een Time-out ruimte brengen met drie-mensteam
Teamgericht onder fysieke controle afzonderen van gewelddadige persoon met drie- mensteam
Teamgericht fysieke zeker handelingen verrichten aan – en rond de gewelddadige persoon met drie-mensteam

Top