+ 31 (0)6 51 307 497 | info@leo.nl 

Incompany

Dé specialist voor incompany trainingen bij het professioneel omgaan met agressie, geweld en seksuele intimidatie alsmede stress reductie op de werkplek, intervisie en teambuilding.

Met de RADAR methode
• preventie van agressie en geweld
• methodisch handelen
• registratie van incidenten
• nazorg na ernstige incidenten
• omgang met zeer ernstige gedragsproblematiek

Met Controle & fysieke Beheersing
• individuele veiligheid bij bedreiging
• teamgerichte aanpak bij geweldLandelijk geldt de CFB en de Radar methode voor meer dan 50.000 zorg- en
dienstverleners nu als richtlijn voor professioneel handelen bij agressie en geweld!

De belangrijkste elementen van de trainingen zijn...
Methodisch handelen binnen de wettelijke context, fysieke zekerheid, landelijke eenduidige registratie van incidenten, eenduidige interventietechnieken, maximale veiligheid zonder beschadiging, doelgerichte communicatie, samenwerking, trauma preventie en wederzijds respect.

Over de kwaliteit van onze incompany trainingen
In 1993 heeft ons programma in Luxemburg de 2e prijs gewonnen uit honderden Europese inzendingen in de competitie:
“Best Practice in Safety and Health at the workplace”.
In 2007 werd in Bern te Zwitserland op basis van de Radar methode Regeer® door een klantinstelling van ons de fel begeerde Südhalde Preise gewonnen voor de beste innovatie op het gebied van Veiligheidsbeleid in instellingen.
Wij hebben veel ervaring in het verzorgen van trainingen in zeer uiteenlopende instellingen en wij worden door diverse overheden (o.a. Min. Sociale zaken) als expertise centrum op het gebied van preventie bij agressie en geweld beschouwd. Onze ‘Best Practice’ is recentelijk in een TNO onderzoek beschreven en kwalitatief positief beoordeeld. De CFB technieken zijn tegenwoordig eveneens vanuit de
inspectie van het ministerie WVC zowel als vanuit GGZ Nederland de richtlijn voor de geestelijke gezondheidszorg en dienstverlening!

Doel van onze incompany trainingen
Het uiteindelijke doel is een zo’n gezond, leefbaar en veilig mogelijke werksfeer te kunnen bewerkstelligen voor medewerkers en cliënten/bezoekers. De RADAR methode biedt met name mogelijkheden voor registratie, preventie en nazorg, bij de CFB methode gaat elke vergelijking met ‘vecht’ sporten mank. CFB kan ook niet vergeleken worden met zelfverdediging, immers daarbij wordt de ‘aanvaller’
niet ontzien. Juist met onze fysieke interventies wordt bewerkstelligd, dat zowel de medewerker als de cliënt of bezoeker veilig en zonder beschadigingen te voorschijn kunnen komen uit een gewelddadig incident. De fysieke CFB technieken zijn door iedereen, klein, groot, man of vrouw, in het tijdsbestek van een aantal dagen training aan te leren.

Organisatie van incompany trainingen
De incompany trainingen worden in één - of meerdaagse varianten gedifferentieerd aan medewerkers van bedrijf/instelling aangeboden.
De tweedaagse training, op basis van de Radar methode met een selectie van persoonlijke veiligheidstechnieken, is de training die het meest gevraagd wordt. Deze training voldoet doorgaans in voldoende mate aan de vraag naar preventief handelen en het verhogen van het veiligheidsgevoel van medewerkers. Doorgaans wordt het gehele team getraind, (meestal in fasen), dit geldt met name voor de meerdaagse trainingen teamgerichte drie- mens CFB technieken en veiligheidsbeleid op afdelingen. Eerst nadat het gehele team getraind is, kan men de geleerde vaardigheden daadwerkelijk toepassen en implementeren. De persoonlijke veiligheidstechnieken zijn onmiddellijk na de training in de praktijk toe te passen. Onderhoud van de vaardigheden d.m.v. het jaarlijks organiseren van korte follow-up momenten wordt sterk aanbevolen.

Kwaliteitsborging: opfristrainingen voor cursisten van LEO Management
Bezit u een door LEO Management uitgereikt en geregistreerd Radar methode Regeer & CFB® certifi caat?
Wij kunnen ons voorstellen, dat u niet altijd in de gelegenheid bent om deel te kunnen nemen aan de reguliere opfristrainingen, die onze trainers in gebruiker instellingen jaarlijks organiseren. Opfristrainingen en onderhoud van de geleerde methodiek en CFB technieken zijn wel essentieel om de waarde van uw certificering te behouden!
Daarom biedt LEO Management agressiepreventie aan onze cursisten de gelegenheid om zich in te schrijven voor deelname aan door ons georganiseerde opfristrainingen. Naast het opfrissen van CFB technieken wordt u ook op de hoogte gebracht van
nieuwe ontwikkelingen in de RADAR methode. Deze opfristrainingen worden jaarlijks op iedere 4e vrijdag van 13.00 – 17.00 uur
georganiseerd, het lestarief bedraagt € 50,- per deelnemer.

U kunt zich via deze website inschrijven door met IdealPay te betalen. Op de opfristraining heeft u uitsluitend toegang op vertoon van uw (kopie) certificaat! U kunt zich tot 4 weken voorafgaand aan de vrijdag van uw keuze inschrijven. Indien zich voor een datum te weinig deelnemers hebben aangemeld, wordt de betreffende opfristraining door geschoven naar de eerstvolgende maand, u ontvangt
hierover dan tijdig bericht. De opfristrainingen vinden plaats op onze locatie in Oostzaan, regio Amsterdam (zie adres trainingslocatie op deze website).

Top